Jak to vše vzniklo ?

Mojí celoživotní vášní  jsou lidé .

Od dětství jsem je ráda pozorovala a snažila se o rozpoznání návyků a opakujících se momentů, kterých je v lidském životě víc než dost.

Sterotypní chování lidí je základem jejich pocitu vnitřního bezpečí. Rádi se chováme tak, jak nás to učili naši rodiče nebo tak, jak jsme to viděli u našich prarodičů, a to někdy bez toho, aniž bychom si toho byli vědomi. Zejména u prarodičů, na které většinou tak rádi a s láskou vzpomínáme a očekáváme, že jejich životní strategie z nás udělá Ty krásné a milujíci lidi které jsme jako děti v nich viděli. Každý z nás hledá něco, čemu já říkám „Zaklínadlo na život“. Formulku nebo postup, který nám zaručí výhru nebo přinejmenším nás ochrání před zraněním nebo bolestí.

Když přišlo období dospívání, začala jsem chápat, že to, co je v životě jednoduché, je zároveň geniální a také že stereotypů, ve kterých se v životě pohybujeme, není zase tolik.

Konfrontace mých pozorovaní a pozvolné nabytí životných zkušeností mne dovedli k poznání, že naše cesta je o neustálé snaze potlačení, či uvolnění ze zajetí strachu a to ve všech jeho podobách.

Na druhé straně je tady ale láska jako stálý a pevný protipól, který vyvažuje váhu osudu a ukazujem nám, že nemožné je možné, učí nás létat a nepadnout a způsobuje pro nás ty největší zázraky jaké jsme ochotni si připustit.   

 

Další vášní mého života jsou barvy. 

Barva je pro mne Boží dar. Je až neuveřitelné, kolik barevných odstínů je lidské oko schopné rozpoznat, a jaký silný vliv to má na lidskou psychiku, potažmo kvalitu života.

Barvy se využivají při léčení a ke stimulaci činnosti orgánů, v běžném životě nás upozorňují a informují, vyjadřují naše nálady, zkrášlují a zútulňují naše obydlí a dokreslují v našem oblečení sociální postavení, které máme uvnitř sebe nastavené jako svůj výchozí bod do života.

Vždy se ráda zastavím na ulici před výlohou plnou barev a z plných plic se nadechnu té krásy a specifické atmosféry, kterou nás barvy vždy obdaří.

Tyto mé dvě největší vášně mně postupně dovedly ke službám, které Vám na těchto stránkách nabízím.